Radián

001 002 003 002 004 002 Logika 002 Log 002 Szmols 002 

Radian

kimenet, X bemenet Radián értéke (X-et fokban értjük)
O= Rad(x)