Deg Radián

001 002 003 002 004 002 Logika 002 Log 002 Szmols 002 

DegRadian

O kimenet, X bemenet (°) értéke (X-et Radiánba értjük)
O= Deg(x)