Összeadás

001 002 003 002 004 002 Logika 002 Log 002Szmols  002

osszeadas

Egyszerű összeadás blokk:

Az „O” kimeneten a bemenetek összege jelenik meg. O=a+b+c+……..x

 

Ha a legalsó bemenethez is hozzácsatlakozunk, akkor egy újabb bemenet jelenik meg:

osszeadas 2