Képlet

001 002 003 002 004 002 Logika 002 Log002Szmols 002

Formula

Ezzel a blokkal matematikai összefüggéseket hozhatunklétre, ami az y kimeneten megjelenik:

Bemenetek:

Formula

 A művelet típusa

 

 

Formula= 0

Összeadás

Y= X1 + X2

 

Formula= 1

Kivonás

Y= X1 - X2

 

Formula= 2

Szorzás

Y=X1 * X2

 

Formula= 3

Osztás

Y=X1 / X2

 

Formula= 4

Hatványozás

Y=X1 ^ X2

 

Formula= 5

PI-vel szorzás

Y= X1 * ╥

 

Formula= 6

Abszolútérték (ABS)

Y=| X1 |

 

Formula= 7

Négyzetgyökvonás

Y=GYÖK(X1)

 

Formula= 8

Szinusz

Y=sin(x1)

 

Formula= 9

Koszinusz

Y=cos(x1)

 

Formula= 10

Tangens

Y=tan(x1)

 

Formula= 11

Szinusz hip.

Y=sinh(x1)

 

Formula= 12

Koszinusz hip

Y=cosh(x1)

 

Formula= 13

Tangens hip.

Y==tanh(x1)

 

Formula= 14

Arcsinus

Y=asin(x1)

 

Formula= 15

Arccosinus

Y=acos(x1)

 

Formula= 16

Arctangens

Y=atan(x1)

 

Formula= 17

Természetes Logaritmus

Y=ln(x1)

 

Formula= 18

10-es alap log

Y==log(x1)

 

Formula= 19

Exponenciális

Y=e^x1

 

Formula= 20

Radian

Y=rad(x1)

 

Formula= 21

Rad fok

Y==deg(x1)

 

Formula= 22

Szignumfüggvény

Y==sig(x1)

 

X1

 Szám 1

 

 

X2

 Szám 2

 

Kimenetek:

Y

:Eredmény

 

 

Error

: Az építőkocka hobalimenete

 

Megjegyzés: minden szögnek radiánnak kell lennie, kivéve a deg(x1)