Visszaszámláló

 (Countdown)

001 002 003 002 004 002 Logika 002 Log 002 Logika 002

Countdown

Egyszerű visszaszámláló építőkocka. Ha true bemenetre impilzus érkezik, akkor Duration idejű visszaszámlálás indul, Q kimenet bekapcsol, és Remaining kimeneten megjelenik a kikapcsolásig hátralévő idő. A  false bemenet kikapcsolja Q kimenetet és nullára állítja Remaining értékét.

Megjegyzés: Ha Duration nincs bekötve, akkor az alapértelmezett érték (60 sec) lesz figyelembevéve.

 

Bemenetek:

true

: Időzítés start

     

false

: Időzítés stop

     

Duration

: Visszaszámlás időtartama

 

 

 

Kimenetek:

Q

: Kimenet

  

Remaining

: Hátralévő idő