Napkövetés

(Sun autotracking)

001 002 003 002 004 002 Logika 002 Log 002 rnyékolás 002
 
Napkövetés Napkövetés full

Ezzel a modullal a redőnyök vagy zsaluziák vezérelhetők a nap helyzete alapján. A vezérlés csak akkor aktív, ha a nap megfelelő pozícióban van, valamint Brightness nagyobb mint On Brightness. Ha a Brightness bemeneten nincs érték, akkor azt az építőkocka úgy értékeli, mintha Brightness meghaladná a On Brightness-t. Ha az automatikus napkövetés inaktív, akkor az árnyékoló Position és Slope beállításait veszi figyelembe . A  Wind, Stop és a System Input elsőbbséget élvez, és felülírja az automatikus funkciót.  Az információkat az építőkocka a System kimeneten összegzi , és úgy kombinálja, hogy az árnyékoló modulok egyetlen kapcsolattal tudjanak csatltkozni. A nap pozíciója negyedóránként frissűl.

Bemenetek:

Automatic On

Bekapcsolja a napkövetést

Impulzus

    

Automatic Off

Kikapcsolja a napkövetést

Impulzus

    

Up*

Rövid nyomásra impulzust ad az árnyékokónak hosszú nyomásre felhúzza az árnyékolót Ez a bemenet felülírja a napfigyelést, ha a bemenet "1"

Rövid/hosszú

    

Down*

Rövid nyomásra impulzust ad az árnyákokónak hosszú nyomásre leengedi az árnyékolót Ez a bemenet felülírja a napfigyelést, ha a bemenet "1

Rövid/hosszú

    

Position

Az árnyékoló magassága. (Ezt az automatikus funkció felülírja).

0-100

    

Slope

"billentés"Az árnyékoló lamella dőlése. (Ezt felülírja az automatikus funkció.)

0-100

    

Wind

Szélvédelem: Ha ezen a bemeneten "1" van , akkor az árnyékoló a legmagasabb helyzetbe kerül és blokkolja a működést, amíg az "1" jelen van

0/1

    

Stop

A bemenet leállítja a működést és megakadályozza a műveleteket.

Prioritás legmagasabb

    

Brightness

Fényerősség bemenet

    

On Brightness

Itt létre lehet hozni egy fényérték küszöbértékét luxban. Az automatikus napkövetés aktív, ha a Brightness nagyobb, mint a On Brightness

    

System input

Bemenet a belső funkciókhoz

    

Factor

Az árnyékolás erősségének tényezője

0,1-10 alapbeállítás: 2

    

 Max. Height

Az árnyékolók maximálisan erre a magasságra mozognak, amikor a nap helyzetét követik (alap: 99%)

    

Max Slope

A lécek maximálisan erre az értékre vannak döntve, amikor a nap helyzetét követik (alap 100%)

    

Azimut **

Az ablak tájolása,

-180 - +180

      

 

 

Kimenetek:

System input

Rendszerkimenet, az összekapcsolás zsaluziákkal vagy redőnyökkel

 

  

Automatic

"1" jelenik itt meg, ha az automata funkció aktív .

 

 

*Up/Down        Ha azárnyékoló a nap pozíciójában van, akkor ha a magas szint megszűnik a bemeneten , akkor az árnyékoló autómatika bekapcsol.

**Azimut :       Ez a bemenet nem a nap, hanem az árnyékoló pozíciójára vonatkozik. Az ablakra állított merőleges eltérése a Déli irányhoz képest, Nyugati irányban pozitív, Keleti irány negatív irányban.                      

Példa: a blak közvetlenül délen:   Azimuth = 0 °
          ablak közvetlenül keletre: Azimut = -90 °
          ablak közvetlenül nyugatra: azimut = 90 

Azimut

FONTOS !!!

A helyzet kiszámításához a hely koordinátáira van szükség. Ezeket a naptár funkcióban az asztro funkció alatt lehet beállítani. (lásd: astro funkcók)